הזכות לפרטיות - בעבודה

בתהליך המיון ו/או הגיוס שלנו למקום העבודה אנו מוסרים פרטים אישיים, עוברים לעתים מיון מרוכז במכוני המיון השונים וכדומה. המידע שנאסף עלינו מתוייק לרוב בתיק העובד שלנו, הנשמר במחלקת משאבי אנוש.

 

​​טרם תחילת העבודה אנו חותמים על הסכם העסקה המגדיר את מסגרת העבודה ותנאי העסקה (שכר, תנאים, הטבות וכדומה) וכל התחייבות חוזית נדרשת לטובת העבודה. בדרך כלל, הסכמי העסקה נשמרים במחלקה המשפטית ו/או במחלקת משאבי אנוש.

 

 

במהלך תקופת העבודה, מבוצעים תהליכי הערכה ומשוב על ביצועינו כעובדים (כולל חוות דעת, היבטים סוציומטריים, יכולות וכישורים, מידת ההשקעה שלנו, פוטנציאל הקידום ועוד). בתהליך זה לרוב מעורבים המנהלים הישירים של העובד ומחלקת משאבי אנוש. בסיום תהליך הערכת העובד בדרך כלל נהוג לתייק את המשוב בתיק האישי במחלקת משאבי אנוש. נהוג כי העתקים נשמרים אצל המנהל הישיר של העובד.

 

אחת לחודש אנו מקבלים שכר. הפקת השכר מתבצעת בחברה או אצל ספק שירותים ובסוף התהליך אנו מקבלים תלוש שכר (מודפס/בדוא"ל). אנו מתייחסים לכתוב בתלוש השכר כאל מידע בסיווג גבוה מאוד וקנאים לפרטיות נתונים אלו. הפקת השכר מתבצעת על ידי מחלקת הנהלת החשבונות/שכר בחברה, ונתוני העובדים נשמרים במערכות המידע הארגוניות.

 

אנו נמצאים 35% מהזמן שלנו (בממוצע), ולעתים אף יותר מכך בעבודה. לרוב, שעות העבודה שלנו בין השעות 09:00 ל- 18:00. במצב זה אין מן הנמנע שסוגיות/היבטים פרטיים "זולגים" לשעות העבודה ומתערבבים בפעילות השוטפת (סידורים אישיים, סוגיות משפחתיות וכדומה). אמצעי התקשורת בהם אנו משתמשים מגוונים. ולרוב, הם סופקו על ידי המעביד לצורכי העבודה (דוא"ל, טלפון נייח/נייד).​

 

​אנו יוצאים לחופשה או נעדרים מהעבודה, הנתונים והקבצים עליהם עבדנו שמורים בתיקיות אישיות (לרוב בתיקיות אלו שמור גם מידע אישי/פרטי) ולאו דווקא בתיקיות מחלקתיות, או לעתים המידע שמור בתיבת הדואר האלקטרוני שלנו. למרבה האירוניה דווקא בתקופה זו פתאום עולה הצורך לקבל גישה למידע.

הדוגמאות הרשומות לעיל הן תיאור מציאות קיימת

מן הראוי לציין ולהוסיף את הנושאים הבאים, שייתכן וכולנו מכירים אותם, הכוללים בין היתר:

1. איסוף מידע על הרגלי הגלישה של העובדים בארגון על ידי מערכות ניטור (כגון: URL Filter).

2. מערכות למניעת דלף מידע עסקי מזהות בטעות מידע פרטי כעסקי וחושפות תכנים רגישים/פרטיים

    לעיני גורמים שונים בארגון.

3. חדירה למידע פרטי של עובד שעזב בתואנה כי שמור אצלו מידע מחלקתי.

4. שימוש במערכות טלויזיה במעגל סגור במתחמי עבודה ללא ידיעת העובדים.

5. עולה חשד כי עובד מסויים פעל בניגוד למדיניות הארגון וכחלק מהליך בירור פנימי מבצעים בדיקה

   ללא ידיעתו בתיבת הדוא"ל שלו, בתיקיות הרשת הפרטיות שלו, במחשבו האישי (נייד/נייח) בחדרו

   ומבצעים מעקב אחר מכשיר הטלפון הנייד שלו.

6. לעתים עקב שליחת דוא"ל בטעות לעובד בחברה, נעזרים בצוות המחשוב להכנס לתיבת העובד,

   ללא ידיעתו ואישורו ולמחוק ממנה את ההודעה שנתקבלה בתיבת הדוא"ל שלו.

7. מבצעים הקלטת שיחות של עובד ללא ידיעתו.

8. חשיפת מידע פרטי של עובד/ת כחלק מסכסוך בין העובד/ת למעביד/למנהל ישיר.

9 "שיחות מסדרון" בין ראשי צוותים ומנהלים על ביצועי עובדים, יכולות, כישורים שייתכן וייתפסו בעיני

   העובד/ת כמידע רגיש שחשיפתו לרבים תהווה פגיעה ועוד.

 

הדוגמאות הרשומות לעיל, אמיתיות, התרחשו בעבר, סביר שיתרחשו בעתיד וכולן, ללא יוצא מהכלל הן הפרה בוטה וגסה של חוק הגנת הפרטיות. הקונפליקט בין זכויות העובד לפרטיות לבין זכויות המעביד לקיים פיקוח ובקרה אחר עובדיו מחייב הסדרה פנים ארגונית בכל הרמות: מחלקה משפטית | משאבי אנוש | הנהלה | דירקטוריון | העובדים.

 

הנחיות לנושא פרטיות עובדים:

1. חוק הגנת הפרטיות - חוק הגנת הפרטיות קובע מהי פגיעה בפרטיות ואף מגדיר ענישה. עם השנים נוספו לחוק תיקונים, בהתאם לרוח התקופה והצורך. יחד עם זאת, ניתן לראות כי קיים פער ממשי בין הדרישה ליישום בפועל.

​​

​​2. משרד המשפטים/רמו"ט - הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע החלה לפרסם הנחיות בתחום הפרטיות החל משנת 2009 ואף לפעול באופן אקטיבי (הפעלת סמכויות אכיפה) בנושא. הסמכות והאחריות לנושא בידי רשם מאגרי המידע. תיקון 12 לחוק הגנת הפרטיות מסדיר את סמכויותיו של הרשם ושל עובדיו ומקנה לו סמכות ממשית לענישה כספית בהתאם לחומרת ההפרה של החוק.

קישור לאתר רמו"ט >>

קישור לעמוד הנחיות >>

להלן רשימת הנחיות הרשם בתחום הפרטיות של עובדים/מועסקים שאושרו והן בתוקף:

הנחיה מס' 2-2012 (28/2/2012): תחולת חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני מיון.            

קישור להנחיה >> | הבהרה לעניין התכולה >> | התנגדות מכוני המיון >> | התנגדות הסתדרות הפסיכולוגים >> קישור לתביעה ייצוגית נגד מכון המיון פילת >>

 

חוק הגנת הפרטיות

רועי רם | אבטחת מידע | ניהול אבטחת מידע | אסטרטגיית אבטחת מידע | מודעות עובדים | 27001 | ניהול סיכונים | תהליכים | ניהול תהליכים | BPM | COBIT | פרטיות | פרטיות עובדים בעבודה | פרטיות במאגרי מידע | סייבר | הגנה בסייבר | רגולציה | סוקס ישראלי | ISOX | SOX | סקר סיכונים | סקר חשיפות | מדיניות | נהלים | ניהול שינויים | המשכיות עסקית | אירועים | BIA | MIMA | מודל הבגרות | CMMI

 

תנאי שימוש  |  עמוד ראשי