הזכות לפרטיות - מאגרי מידע

הטיפול בנושא הפרטיות בכלל ואבטחת המידע במאגרי מידע בפרט נמצא על "סדר היום" וניתן לראות כי הנושא מקבל התייחסות מהותית ואף נעשות פעולות אקטיביות להסדרת הנושא (פעולות חקיקה/הסדרה של משרד המשפטים/רמו"ט, הצעות חוק מטעם הממשלה, פעילות אכיפה בפועל, ימי עיון ועוד).

 

הנחיות לנושא מאגרי המידע

חוק הגנת הפרטיות - החוק הקיים מגדיר מהו מאגר מידע ומנחה כיצד יש לטפל בו. החוק עבר מספר שינויים ועדכונים לאורך השנים שחלקם נוגעים בסוגיית מאגרי המידע אולם לא ניתן משקל רב לנושא האכיפה בפועל.

​​משרד המשפטים/רמו"ט - הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע החלה לפרסם הנחיות בתחום הפרטיות החל משנת 2009 ואף לפעול באופן אקטיבי (הפעלת סמכויות אכיפה) בנושא. הסמכות והאחריות לנושא בידי רשם מאגרי המידע. תיקון 12 לחוק הגנת הפרטיות מסדיר את סמכויותיו של הרשם ושל עובדיו ומקנה לו סמכות ממשית לענישה כספית בהתאם לחומרת ההפרה של החוק.

קישור לאתר רמו"ט >>

קישור לעמוד הנחיות >>

להלן רשימת הנחיות הרשם בתחום מאגרי המידע שאושרו והן בתוקף:

הנחיה מס' 1-2009 (14/6/2009): תחולת החובות מכוח החו​ק במאגרי מידע רפואי שבשימוש בקופות חולים ונותני שירותים רפואיים.

קישור להנחיה >>

 

​הנחיה מס' 1-2010 (1/9/2010): דרישת מינימום לתהליכי אימות זהות של נושא מידע לצורך מתן גישה למידע שעליו במאגר המידע.

קישור להנחיה >>

 

הנחיה מס' 1-2011 (20/9/2011): איסור שימוש במידע בדבר הטלת עיקול אצל צד שלישי.

קישור להנחיה >>

​הנחיה מס' 2-2011, גרסה 1.1 (19/5/2012): שימוש בשירותי מיקור חוץ (outsourcing) לעיבוד מידע אישי.               

קישור להנחיה >> | שאלות ותשובות בנושא >>

הנחיה מס' 1-2012 (15/4/2012): תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על מאגרי מידע של מפעילי כרטיס חכם בתחבורה ציבורית.

קישור להנחיה >> | קישור ליום עיון, מצגות, ותשובות לשאלות >>

הנחיה מס' 2-2012 (28/2/2012): תחולת חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני מיון.            

קישור להנחיה >> | הבהרה לעניין התכולה >> | התנגדות מכוני המיון >> | התנגדות הסתדרות הפסיכולוגים >> קישור לתביעה ייצוגית נגד מכון המיון פילת >>

 

הנחיה מס' 3-2012 (29/7/2012): תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על מאגרי מידע שבבעלות לשכות פרטיות לתיווך העסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד.

קישור להנחיה >>

הנחיה מס' 4-2012 (21/10/2012): שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן.

קישור להנחיה >>

 

תיקון 12 לחוק הגנת הפרטיות, הנמצא כיום בשלבי אישור כהצעת חוק מטעם הממשלה קובע סמכויות אכיפה ואף כולל ענישה כעיצום כספי. התיקון, לאחר קבלתו יאפשר לגורם המפקח לקיים תהליך מנהלי לטיפול בהפרות החוק בנושא מאגרי המידע כחלופה לתהליך הפלילי הקיים כיום, ויתן מענה ממשי לבעיית האכיפה של הוראות החוק.

חוק הגנת הפרטיות

רועי רם | אבטחת מידע | ניהול אבטחת מידע | אסטרטגיית אבטחת מידע | מודעות עובדים | 27001 | ניהול סיכונים | תהליכים | ניהול תהליכים | BPM | COBIT | פרטיות | פרטיות עובדים בעבודה | פרטיות במאגרי מידע | סייבר | הגנה בסייבר | רגולציה | סוקס ישראלי | ISOX | SOX | סקר סיכונים | סקר חשיפות | מדיניות | נהלים | ניהול שינויים | המשכיות עסקית | אירועים | BIA | MIMA | מודל הבגרות | CMMI

 

תנאי שימוש  |  עמוד ראשי